งานปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 64 ปี นิตยสารสยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์

"อนาคตประเทศไทย...ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์

งานปาฐกถาพิเศษ นิตยสารสยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์ 64 ปี - อนาคตประเทศไทย...ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท สยามรัฐ จำกัด โทร. 0-2622-1810-38 ต่อ 114

โทร. 06-3237-2123 ณัฏฐ์ปภัสร์ Email: amtukk@gmail.com